Wie zijn wij?

De IVAN-dienstverlening werd ontwikkeld in het kader van het ESF-project VOMA “Veerkrachtig Omgaan met Agressie”, dat later omgedoopt werd naar IVAN “Iedereen Veerkrachtig door Agressie Nazorg”. Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Het project maakte deel uit van de oproep Innovatie door Exploratie, waarbinnen dienstverlening ontwikkeld werd om met maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt om te gaan. In een eerste fase van dit project werd toegewerkt naar een concept van dienstverlening. In een tweede fase van dit project werd deze dienstverlening op punt gesteld en een eerste keer gepiloteerd in enkele organisaties. Meer info over ESF op www.esf-agentschap.be.

De inhoudelijke partners binnen het project waren UCLL, Icoba en IDEWE.

UCLL is een hogeschool gevestigd in Limburg en Leuven, waarbinnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening een belangrijke rol spelen. De projectaanvraag werd ingediend via de expertisecel Empowering People (Campus Diepenbeek), waaronder de groepen ACHT (Agressie Conflict Hantering Training) en APART (aanpak en preventie van agressie, research en ontwikkeling van tools) zich bezighouden met het thema agressie. Meer bepaald organiseren ze trainingen en doen aan toegepast onderzoek rond thema geweld, binnen en buiten werkcontext.

ICOBA (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie) is een kenniscentrum rond agressie op de werkvloer (tegen medewekers) dat opgericht is door en dienstverlening uitwerkt voor de Sociale Fondsen voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector, en voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen. Icoba organiseert o.a. campagnes rond preventie, interventie en nazorg/herstel van agressie. Daarnaast geeft Icoba organisaties beleidsondersteuning rond het thema agressie. 

IDEWE is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk wiens activiteiten zijn opgebouwd rond de welzijnswet van 4 augustus 1996. IDEWE ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van een welzijnsbeleid. De zeven welzijnsdomeinen uit de welzijnswet (arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen en milieu) staan hierbij centraal. IDEWE beschikt ook over een onderzoeksafdeling, waarbinnen praktijkgericht onderzoek plaatsvindt rond thema’s die te maken hebben met (on)welzijn op het werk (waaronder o.a. agressie).