Aan de slag!

Je stelt een projectteam samen met als doel het integreren, sensibiliseren en personaliseren van je je nazorgbeleid op maat van iedere medewerker.

In dit projectteam neem je best op: een leidinggevende, de interne preventie-adviseur, andere betrokkenen op het agressiebeleid, iemand die jouw intranet goed kent (ICT-verantwoordelijke).  Nadat je je aanmeldde als organisatie, ga je via gebruikersbeheer al je medewerkers oplijsten, bereid je het opstartmoment voor het personeel voor. En zorg je voor de opvolging.

Meer info vind je in het draaiboek: onder aan de slag!