Aan de slag!

Krijg op termijn een organisatiebreed beeld van agressie waarmee je verder preventieve maatregelen kan uitwerken.

De leidinggevende (of teamleider), preventie-adviseur krijgen een overzicht van de meldingen in hun mailbox.